© Jushjelpa i Midt-Norge   |   NO 880 378 902   |   jushjelpa@jushjelpa.no
 Velkommen til Jushjelpa i Midt-NorgeJushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentbaserte rettshjelpstiltak. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning og kan bistå med rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett. Behøver du hjelp med en juridisk tvist? Ta kontakt for en uformell prat. Vi bistår alle som har behov. Velkommen!


       Send inn din henvendelse her »

Les mer om våre viktigste emner:


Bolig og husleie


Forvaltning


Arv og familie


Arbeidsrett


Kontraktsrett
 

 

 Aktuelt

 

Åpningstider sommer:
Man-tors 09-14
Fredag stengt.
Stengt hele juli.

 

 


Når kan du få dagpenger?
Fi
nn svaret her.

 

 
Følg våre nyhersoppdateringer på facebook.com/Jushjelpa


Jushjelpa i
Midt-Norge
on Facebook


Hvor?
 

Besøksadresse: Sverres gt. 12   |   Tlf. 73 51 52 50   |   E-post: jushjelpa@jushjelpa.no
© Jushjelpa i Midt- Norge. Alle rettigheter